Ejendomsservice

Professionel rengøring og vask af trappeopgang
Vedligeholdelse af grønne arealer
Fejning af fortov
Fejning af baggård
Tjek af fælles belysning
Fejning af kældre og loft gange
Aftørring af vandrette flader ,gelænder mv.
Mindre reparationer i ejendommen